AYUS GRUP - ROMÂNIA

centru de perfectionare si pregatire de specialitate în Ayurveda

cursuri si seminarii de specialitate pentru aprofundarea cunoasterii diferitelor ramuri ale sistemului Ayurveda

Acasa Ayurveda Cursuri Articole Alimentatie Recomandari Anunturi Publicatii Contact


Actualitatea sistemului Ayurveda


În perioada actuală descoperirea sistemului tradiţional de cunoaştere indiană asupra vieţii (Ayurveda) a înregistrat o răspândire din ce în ce mai largă în întreaga lume. Spre deosebire de multe alte sisteme de cunoaştere a vieţii şi a misterelor naturii existente în feluritele tradiţii culturale ale omenirii, Ayurveda a început să fie cunoscută şi apreciată în prezent în foarte multe ţări. Ceea ce oferă în mod special sistemul tradiţional Ayurveda omului modern este o perspectivă amplă, cuprinzătoare, foarte accesibilă şi perfect naturală pentru menţinerea stării de sănătate.


Ayurveda reflectă realitatea profundă a vieţii umane prin intermediul unor adevăruri fundamentale care se manifestă în natură. Ayurveda are la bază principii universale, care sunt valabile indiferent de zona geografică în care ele sunt aplicate. Ayurveda promovează un mod de viaţă natural, care se poate desfăşura pe baza acestor principii esenţiale de viaţă sănătoasă. Aceasta este posibil în mod independent de sistemul cultural în care sunt aplicate cunoştinţele milenare ayurvedice.


În prezent, sistemul tradiţional Ayurveda are un mare avantaj faţă de alte sisteme tradiţionale de vindecare, prin faptul că reprezintă o formă de cunoaştere care a fost extraordinar de bine sistematizată, având un pronunţat caracter ştiinţific. Ayurveda este un sistem tradiţional holistic, care abordează fiinţa umană ca un întreg.


Ayurveda are avantajul de a fi un sistem complet de cunoaştere a omului şi a misterelor vieţii. Cunoştinţele pe care Ayurveda le include sunt unice, iar modalitatea lor de prezentare este clară, sistematică şi precisă. Chiar dacă are o vechime de peste 5000 de ani, Ayurveda a fost structurată într-o manieră foarte avansată din punct de vedere didactic şi conceptual. Principiile care se află la baza acestei elaborari sistematice sunt cuprinse în scrieri tradiţionale de o mare valoare teoretică şi practică. Ele reprezintă o sursă de autentică inspiraţie pentru gândirea ştiinţifică actuală.


Ayurveda studiază pe această bază, alcătuirea fiinţei umane, mecansimele intime care susţin viaţa, relaţiile de interdependenţă care există între trup şi minte, determinismul patologic al diferitelor stări de boală, relaţia dintre starea de sănătate şi cea de boală, mijloacele naturale prin care omul poate să menţină sau să redobândească starea de echilibru şi sănătate, modul în care omul înţelept poate utiliza mijloacele naturale pentru a avea o viaţă sănătoasă şi fericită.


Acestea sunt doar câteva dintre reperele de bază ale acestei ştiinţe milenare a vieţii (Ayurveda), care se dovedeşte a fi foarte actuală, fiind capabilă să răspundă, prin modalităţi simple, naturale şi accesibile, multor întrebări ale omului modern.