Acasa  |  Ayurveda  |  Cursuri de Ayurveda  Publicatii   |  Articole   Recomandari  Anunturi   Evenimente   Contact

AYUS GRUP - ROMÂNIA

centru de perfectionare si pregatire de specialitate în Ayurveda

cursuri si seminarii de specialitate pentru aprofundarea cunoasterii diferitelor ramuri ale sistemului Ayurveda

Noi apariţii editoriale

Ghid practic de termeni sanscriţi utilizaţi în Ayurveda

o expunere sistematică şi lămuritoare a semnificaţiei unora dintre termenii de origine sanscrită ce sunt frecvent utilizaţi în cadrul sistemului tradiţional Ayurveda

VOLUMUL 1, literele A - K

 

 

Recomandări

Pasta de susan

Pasta de năut

Sarmale vegetariene

Reţete alimentare simple

Alimente sănătoase

Plantele medicinale

 

Ayurveda

Cum putem trăi în acord cu natura

Recomandari ayurvedice pentru iarna

Tipurile de frumuseţe feminină în Ayurveda

Educaţie înţeleaptă pentru o viaţă fericită

Trei cerinte ale vietii sanatoase

Mentinerea starii de sanatate

Actualitatea sistemului Ayurveda

 

 

Ayurveda este o ştiinţă şi totodată o artă a menţinerii nealterate a sănătăţii

Sistemul tradiţional Ayurveda constituie, în egală măsură, atât  ştiinţa precisă şi foarte bine fundamentată (incluzând noţiuni şi categorii generale, precum şi modalităţi terapeutice care au fost atent verificate de-a lungul a mii de ani, printr-o experienţă directă), cât şi o veritabilă artă a vindecării. O astfel de „artă a vindecării” nu ar fi putut să fie practicată decât de acele fiinţe umane deosebite, cărora realizarea spirituală le-a putut conferi puterea de a insufla viaţă în toate actele de vindecare în care se angrenau.

Prezentarea acestei ştiinţe tradiţionale în cadrul cursurilor de Ayurveda din România permite o abordare care este în acelaşi timp simplă şi uşor accesibilă mentalităţii occidentale. Ayurveda este simplă pentru că utilizează principii generale, sintetizate în urma unei îndelungate practici directe. Simplitatea Ayurvedei se datorează faptului că această ştiinţă a ajuns la esenţe şi nu poate fi considerată din acest motiv ca fiind simplistă sau reductionistă. 

Urmând în mod consecvent cursul de Ayurveda, fiecare va putea să descopere în scurt timp ca Ayurveda reprezintă mult mai mult decât o ştiinţă şi o artă a vindecării. Ayurveda reprezintă în realitate un veritabil mod de a trăi sau, cu alte cuvinte, un mod de viaţă profund spiritual, simplu şi firesc, care restabileşte armonia deplină a oricărei fiinţe umane atât cu ea însăşi, cât şi cu tot ceea ce o înconjoară, permiţându-i astfel să descopere armonia tainică ce există între om şi Dumnezeu. Privind din această perspectivă vom putea înţelege de ce Ayurveda constituie într-adevăr „Ştiinţa vieţii”.

Tradiţia milenară a sistemului Ayurveda cuprinde opt părţi principale (ramuri sau specialităţti) numite ANGA-uri. Această structurare tradiţională a sistemului Ayurveda în opt ramuri principale (ASTHANGA) este următoarea:

1.KAYACIKITSA (ştiinţa vindecării principalelor tulburări şi boli ale omului);

2.SHALYATANTRA (ştiinţa tradiţională a chirurgiei);

3.SHLAKYATANTRA (ştiinţa modalităţilor terapeutice pentru afecţiuni supra-claviculare);

4.BHUTAVIDYA (ştiinţa factorilor invizibili, psihici şi mentali);

5. KAUMARABHRITYA (pediatria traditţonala indiană);

6.AGADATANTRA (ştiinţa evitării substanţelor dăunătoare omului);

7.RASAYANA (ştiinţa folosirii reîntineritoarelor şi tonicelor);

8.VAJIKARANA (ştiinţa folosirii substanţelor afrodiziace).

Acest sistem alcătuit din opt ramuri principale a fost păstrat în tradiţia indiană până în epoca modernă. Începând cu cea de-a doua jumătate a mileniului, diferite evenimente importante au determinat extinderea domeniului de cunoaştere şi, astfel, au condus la restructurarea sistemului Ayurveda.

În secolul al XIX-lea are loc în colegiile medicale din India o întrepătrundere între ştiinţa medicală modernă şi tradiţia milenară a sistemului Ayurveda, astfel încât alte 9 ramuri sau specializări (ANGA-uri) sunt adăugate celorlalte 8 ramuri tradiţionale existente:

1.MAULIKA-SIDDHANTA (ştiinţa care prezintă principiile fundamentale ale sistemului Ayurveda);

2.SHARIRA (ştiinţa care se ocupă cu studiul alcătuirii fiinţei umane);

3.DRAVYAGUNA (ştiinţa care se ocupă cu studiul calităţilor, proprietăţilor, acţiunilor şi clasificării substanţelor naturale care prezintă valoare terapeutică);

4.BHESHAJAKALPANA (ştiinţa preparării, păstrării şi administrării remediilor naturale);

5.RASASHASTRA (ştiinţa proprietăţilor esenţiale ale remediilor naturale);

6.ROGAVIJNANA (ştiinţa care studiază cauzele şi simptomele bolilor);

7.SVASTHAVRITTA (ştiinţa care studiază modalităţile prin care fiinţa umană poate ajunge la o cât mai bună integrare în mediul natural şi social, menţinându-se mai mereu armonioasă şi sănătoasă);

8.MANASAROGA (ştiinţa care se ocupă cu studiul tulburărilor psihice şi mentale);

9.PRASUTITANTRA  (ştiinţa care se ocupă de fiziologia şi patologia sarcinii şi a naşterii, asistenţa naşterii şi problemele aparatului genital feminin).

 

Publicatii Ayurveda

publicatii diverse despre Ayurveda si terapiile alternative

CATALOG publicatii Ayus Grup

INDEX AYURVEDIC SISTEMATIC SELECTIV

o prezentare inedita a proprietatilor terapeutice ale unor plante medicinale remarcabile

lucrare in 6 volume

„ ... o îmbinare creatoare între ştiinta tradiţională ayurvedică şi tradiţia populară românească ...”

„ ... o lucrare cu o conceptie originala, care dispune de o sistematizare extrem de utilă specialistilor din domeniul fitoterapiei ... ” 

Volumul 1

Volumul 1 Cuprins Partea 1

Volumul 1 Cuprins Partea 2

Volumul 2

Volumul 2 Cuprins Partea 1

Volumul 2 Cuprins Partea 2

Volumul 3

Volumul 3 Cuprins Partea 1

Volumul 3 Cuprins Partea 2

Volumul 4

Volumul 4 Cuprins Partea 1

Volumul 4 Cuprins Partea 2

Volumul 5

Volumul 5 Cuprins Partea 1

Volumul 5 Cuprins Partea 2

Volumul 6

Volumul 6 Cuprins Partea 1

Volumul 6 Cuprins Partea 2

 

 

Articole tematice

 

Alimentatia naturala si longevitatea

 

Convergenţa dintre epigenetică şi Ayurveda

 

O mărturie a unui inspirat cercetător

Omul care a trăit 250 de ani

 

 

Principiul bio-echilibrului natural

Speranţa de viaţă de 1000 de ani

 

 

Trupul şi mintea

 

Universul vibratoriu

 

© Powered by Anima Soft & Ayus Grup - Romania 2012 © Ayus Grup 2012