Acasa  |  Ayurveda  |  Cursuri de Ayurveda  Publicatii   |  Articole   Recomandari  Anunturi   Evenimente   Contact

AYUS GRUP - ROMÂNIA

centru de perfectionare si pregatire de specialitate în Ayurveda

cursuri si seminarii de specialitate pentru aprofundarea cunoasterii diferitelor ramuri ale sistemului Ayurveda

Noi apariţii editoriale

Ghid practic de termeni sanscriţi utilizaţi în Ayurveda

o expunere sistematică şi lămuritoare a semnificaţiei unora dintre termenii de origine sanscrită ce sunt frecvent utilizaţi în cadrul sistemului tradiţional Ayurveda

VOLUMUL 1, literele A - K

 

Conceptul ayurvedic de dosha

Conceptul de dosha reprezintă elementul central al sistemului Ayurveda. Datorită faptului că cele trei dosha-uri au o natură energetică, adeseori în mentalitatea occidentală înţelegerea lor a fost realizată eronat şi ele au fost greşit identificate doar cu unele aspecte concrete, materiale, care, deşi au o anumită legătură cu dosha-urile, nu sunt totuna cu acestea.

O altă dificultate de înţelegere pentru gândirea occidentală, care adeseori a simplificat inadecvat concepţia profundă şi complexă a sistemului Ayurveda, a survenit şi datorită dificultăţii de înţelegere a naturii duale a dosha-urilor, care sunt factori fundamentali ce întreţin sau redau sănătatea, dar, care, în anumite condiţii, pot deveni şi factori generatori de boală. Astfel că, asimilarea corectă a acestui sistem străvechi, care este Ayurveda, necesită o înţelegere superioară în care este necesar să depăşim balastul generat de abordarea superficială care abundă în foarte multe lucrări occidentale de popularizare a Ayurvedei.

În conformitate cu sistemul milenar Ayurveda există trei forţe subtile vitale primare care pătrund în anumite proporţii şi animă clipă de clipă structura individuală a oricărei fiinţe umane. Ele sunt numite în sanscrită vata, pitta şi kapha. Ca elemente subtile active ele determină şi susţin toate procesele vitale de creştere, menţinere şi decădere ale organismului. Din momentul în care viaţa (ayus) pătrunde într-un anumit corp fizic, din acel moment încep să se manifeste în interiorul acelei structuri cele trei principii vitale (dosha), care au rolul de a regla, de a coordona şi de a controla toate funcţiile biologice şi vitale necesare.

În forma lor fizică cele trei dosha-uri sunt reprezentate de aer, foc şi apă. În fiecare loc unde există viaţă (ayus), acolo se manifestă toate cele trei dosha-uri şi astfel fiecare celulă vie este pătrunsă de toate celelalte trei principii vitale (dosha) pentru a-şi menţine funcţiile.

Toate mişcările existente în organism sau cele realizate de către diferitele părţi ale corpului fizic, circulaţia şi transportul diferitelor componente vitale precum şi activitatea electromagnetică, toate acestea sunt controlate de către vata-dosha.

Pitta-dosha reprezintă principiul focului sau al transformării în organism şi ea guvernează procesele de transmutare biologică, sublimare, conversie şi feluritele procese chimice din corp.

Kapha-dosha este principiul apei şi ea guvernează echilibrul fluidelor corpului, controlează creşterea şi puterea corpului.

Corpul fizic neanimat (după părăsirea corpului fizic prin aşa-zisa moarte) precum şi toate lucrurile neanimate nu prezintă aceste principii vitale (dosha-uri). Aceasta dovedeşte că dosha-urile sunt în mod intim corelate cu viaţa (ayus) şi cu suflul fundamental al vieţii.

Cei trei termeni (vata, pitta şi kapha) au primit de-a lungul timpului diferite traduceri, mai mult sau mai puţin corecte, în lucrările occidentale referitoare la Ayurveda. Traducerea literală exactă a lor, chiar dacă este destul de des întâlnită, conform căreia vata are sensul de "vânt", pitta are sensul de "bilă", iar kapha are sensul de "flegmă", nu poate exprima pentru noi nici semnificaţia lor exactă şi nici nu poate să ne sugereze cât mai corect cu putinţă realitatea complexă pe care vata, pitta şi kapha o prezintă de fapt.

selectie realizata din lucrarea

Ghid practic de termeni sanscriti utilizati in Ayurveda - vol. 1

 

Publicatii Ayurveda

publicatii diverse despre Ayurveda si terapiile alternative

INDEX AYURVEDIC SISTEMATIC SELECTIV

o prezentare inedita a proprietatilor terapeutice ale unor plante medicinale remarcabile

lucrare in 6 volume

„ ... o îmbinare creatoare între ştiinta tradiţională ayurvedică şi tradiţia populară românească ...”

„ ... o lucrare cu o conceptie originala, care dispune de o sistematizare extrem de utilă specialistilor din domeniul fitoterapiei ... ” 

Volumul 1

Volumul 1 Cuprins Partea 1

Volumul 1 Cuprins Partea 2

Volumul 2

Volumul 2 Cuprins Partea 1

Volumul 2 Cuprins Partea 2

Volumul 3

Volumul 3 Cuprins Partea 1

Volumul 3 Cuprins Partea 2

Volumul 4

Volumul 4 Cuprins Partea 1

Volumul 4 Cuprins Partea 2

Volumul 5

Volumul 5 Cuprins Partea 1

Volumul 5 Cuprins Partea 2

Volumul 6

Volumul 6 Cuprins Partea 1

Volumul 6 Cuprins Partea 2

© Powered by Anima Soft & Ayus Grup - Romania 2012 © Ayus Grup 2012