Acasa  |  Ayurveda  |  Cursuri de Ayurveda  Publicatii   |  Articole   Recomandari  Anunturi   Evenimente   Contact

AYUS GRUP - ROMÂNIA

centru de perfectionare si pregatire de specialitate în Ayurveda

cursuri si seminarii de specialitate pentru aprofundarea cunoasterii diferitelor ramuri ale sistemului Ayurveda

 

 

Noi apariţii editoriale

Ghid practic de termeni sanscriţi utilizaţi în Ayurveda

o expunere sistematică şi lămuritoare a semnificaţiei unora dintre termenii de origine sanscrită ce sunt frecvent utilizaţi în cadrul sistemului tradiţional Ayurveda

VOLUMUL 1, literele A - K

 

 

Un test ayurvedic simplu şi edificator

 

Sistemul tradiţional de cunoaştere asupra vieţii –AYURVEDA ajută fiinţa umană să îşi menţină sau să îşi redobândească echilibrul prin folosirea unei serii de mijloace naturale variate, puse în practică după realizarea unui proces necesar de autocunoaştere a specificului individual. Aproape întreaga cunoaştere practică din AYURVEDA se bazează pe recunoaşterea manifestărilor specifice ale celor trei forţe vitale primare care animă întreg microcosmosul uman, cunoscute sub numele de DOSHA-uri: VATA, PITTA şi KAPHA. Cele trei DOSHA-uri sunt prezente şi se manifestă într-o multitudine de aspecte şi în proporţii şi combinări diferite în microcosmosul fiecărei fiinţe umane. În funcţie de specificul individual, fiecare fiinţă umană prezintă o anumită predominanţă constituţională ce este exprimată, în cadrul sistemului de cunoaştere AYURVEDA, sub forma unui anumit raport cantitativ între cele trei DOSHA‑uri.

 În AYURVEDA, cunoaşterea predominanţei constituţionale sau, altfel spus, a DOSHA-ei predominante, reprezintă un element esenţial în toate aspectele referitoare la alegerea unui anumit mod de viaţă care să ne fie favorabil, precum şi pentru a stabili metodele de vindecare, în cazul în care suntem afectaţi de vreo boală sau de vreun dezechilibru. Identificarea corectă a tipului constituţional este un proces destul de laborios, ce se realizează ţinând cont de un număr mare de factori, unii uşor de observat de către oricine, alţii mai puţin evidenţi, o mare importanţă având de asemenea şi corelarea şi interpretarea corectă a tuturor elementelor observabile sau deduse, ce caracterizează o anumită fiinţă umană. De aceea, o acurateţe adecvată în identificarea tipului constituţional necesită studii sistematice şi o anumită experienţă, iar o identificare corectă a tipului constituţional este condiţia primordială pentru orice demers de tratare, echilibrare sau armonizare a vieţii prin mijloace ayurvedice.

Vom oferi în cele ce urmează unele elemente orientative, de natură să ne familiarizeze cu această cale de cunoaştere profundă a naturii umane, pe care o reprezintă AYURVEDA. Chiar dacă aceste elemente nu pot să ne ofere cadrul necesar unei identificări complete şi indubitabile a tipului nostru constituţional, pot totuşi să ne ofere câteva indicii practice şi utile, pe care ulterior le vom putea integra, dacă vom dori, în cadrul unor cunoştinţe mult mai ample oferite de cursurile de AYURVEDA din cadrul Şcolii de yoga din România, în care elementele autentice tradiţionale ale Ştiinţei Vieţii (AYURVEDA), nealterate de diferite distorsionări şi simplificări occidentale (care din păcate s-au răspândit şi abundă în prezent în publicaţiile de popularizare a AYURVEDA-ei), sunt corelate cu anumite elemente iniţiatice unice şi de o valoare excepţională.

Sistemul tradiţional AYURVEDA subliniază aspectul fundamental faptul că bolile cu care fiinţele umane se pot confrunta diferă mai ales datorită faptului că fiinţele umane sunt diferite între ele din punct de vedere al predominanţelor determinate de cei trei factori vitali principali (cele trei DOSHA-uri). Fiecare dintre noi prezintă o anumită configurare vitală aparte, care îi conferă specificul structurii sale individuale şi, prin urmare, datorită mutiplelor combinaţii care apar, avem un anumit tip constituţional. Cunoaşterea corectă a tipului nostru constituţional, ce este realizată din perspectiva sistemului tradiţional de cunoaştere asupra vieţii – AYURVEDA, ne poate oferi o imagine clară asupra caracteristicilor fizice, psihice şi mentale precum şi asupra tendinţelor noastre înnăscute. Tipul nostru constituţional reprezintă „modelul” sau „forma de bază”, în care ne-am născut în lumea fizică şi aceasta se referă la totalitatea aspectelor noastre specifice de natură fizică, a celor fiziologice, a aspectelor emoţionale, psiho‑mentale şi a tendinţelor comportamentale.

Printr-o cunoaştere exactă a tipului constituţional, fiinţa umană poate alege să urmeze în mod înţelept un anumit tip de regim alimentar, îşi poate alege în mod just alimentele pe care să le consume preponderent, poate opta pentru modurile de preparare care îi sunt favorabile din punct de vedere constituţional, poate alege să folosească cu precădere alimente naturale având anumite gusturi predominante, care sunt adecvate necesităţilor reale ale tipologiei sale constituţionale. De asemenea, prin cunoaşterea justă a propriului tip constituţional fiecare fiinţă umană poate să aleagă, în cunoştinţă de cauză, ce fel de activităţi este bine ca ea să desfăşoare în mod constant astfel ca să îşi poată menţine echilibrul constituţional.

În egală măsură, cunoaşterea tipului constituţional ne poate indica modul cel mai adecvat în care ne putem modela în sens benefic felul de a gândi, cum putem realiza o justă orientare a atitudinilor psiho-mentale preponderente şi cum ne putem alcătui un mod de viaţă cât mai echilibrat şi sănătos. Beneficiul autocunoaşterii constituţionale realizată din perspectiva cunoştinţelor tradiţionale din AYURVEDA ne oferă astfel posibilitatea de a avea la dispoziţie oricând o justă evaluare a propriei noastre fiinţe, pe baza căreia să ne putem alcătui un mod de a trăi cât mai armonios şi de a ne modela în sens binefăcător comportamentul, în acord cu propria noastră natură.

Din punct de vedere preventiv, există trei motive importante pentru care cunoaşterea propriului tip constituţional reprezintă primul pas pentru a trăi atât într-o stare nealterată de sănătate, precum şi într-o stare de armonie cu propria noastră natură. Primul motiv este că în acest fel, putem şti anticipat care sunt bolile la care suntem predispuşi şi care ar putea deci să apară de-a lungul vieţii noastre în anumite momente sau situaţii când se cumulează anumiţi factori declanşatori.

 Al doilea motiv este acela că fiecare tip constituţional ne indică ce anume este bine să facem şi ce este bine să nu facem pentru a evita cu desăvârşire atât acele boli la care suntem predispuşi, dar, mai mult decât atât, chiar şi pentru a preveni diferitele forme de suferinţă, durere sau tulburare distructivă psihică, emoţională sau mentală, pe care majoritatea fiinţelor umane le consideră inevitabile, deşi, în realitate, marea lor majoritate survin datorită lipsei acute de cunoaştere şi de confuzia enormă generată de lipsa cunoaşterii asupra naturii reale a fiinţei umane. Fiecare dintre noi ştie că întotdeauna este cu mult mai bine să previi decât să faci apoi eforturi considerabile pentru a te vindeca.

Al treilea motiv constă în faptul că prin cunoaşterea justă a propriului tip constituţional, întreag ansamblul demersului corector asociat unei perioade de vindecare se va realiza cu o mai mare precizie prin cunoaşterea adecvată a propriului tip constituţional. Atât linia de tratament, cât şi modul de viaţă din perioada de recuperare de după o boală vindecată sau ameliorată, dar şi modul de viaţă care este binefăcător pentru noi întrega noastră viaţă după aceea, se bazează pe cunoaşterea tipului constituţional. Prin urmare, chiar şi o primă evaluare sumară a tipului nostru constituţional poate reprezenta o bază importantă care ne oferă un reper pentru adoptarea unui comportament adecvat, capabil de a genera armonie, forţă, fericire şi echilibru în viaţa noastră.

Vă propunem în cele ce urmează realizarea unui test constituţional ayurvedic simplu, care poate să contribuie la realizarea unei cât mai bune aprecieri a tipului nostru constituţional din perspectiva cunoaşterii tradiţionale din AYURVEDA. Acest test constituţional ne va ajuta să putem aprecia cât mai bine care este predominanţa constituţională individuală prin identificarea principalelor manifestări ale DOSHAei predominante din fiinţa noastră.

Testul este alcătuit din trei tabele cu câte 22 de afirmaţii care ilustrează aspecte şi caracteristici constituţionale diferite, corespunzătoare celor trei DOSHA-uri, VATA, PITTA şi KAPHA. Estimarea individuală a fiecărui aspect se va realiza prin acordarea unui anumit punctaj, prin alegerea unui număr de la 0 la 6, ce va fi notat pe acelaşi rând cu afirmaţia la care se face referire. Pentru realizarea acestui test constituţional este necesar să citiţi cu atenţie descrierile enunţate şi apoi să bifaţi căsuţa care vă caracterizează cel mai bine. Semnificaţia numerelor ce pot fi alese este următoarea:

0 = afirmaţia nu se aplică şi nu este valabilă în cazul nostru

1 = afirmaţia se aplică foarte rar în cazul nostru

2 = afirmaţia citată este uneori valabilă, dar nu atât de des

3 = afirmaţia citată se aplică din timp în timp, cu o frecvenţă medie

4 = afirmaţia este valabilă în cele mai multe cazuri

5 = afirmaţia este valabilă în cazul nostru frecvent, aproape tot timpul

6 = afirmaţia este valabilă în cazul nostru permanent, fiind o trăsătură definitorie pentru noi.

La sfârşitul fiecărui tabel dintre cele trei corespunzătoarea fiecărei dintre cele trei DOSHA-uri se va calcula suma din toate punctele obţinute. Astfel, în cele din urmă, vom obţine trei scoruri, corespunzătoare aprecierii de către noi a predominanţei celor trei DOSHA-uri. Apoi vom comparara aceste rezultate pentru a afla astfel rezultatul final acestei aprecieri a tipului nostru constituţional, prin identificarea predominanţei relative a celor trei DOSHA-uri în fiinţa noastră.

Pentru a realiza cât mai bine acest test constituţional ayurvedic este necesar să îl completăm cu o cât mai mare exactitate, cu atenţie şi cu obiectivitate. De obicei, aprecierea noastră pentru caracteristicile fizice este ceva mai uşor de realizat, în timp ce aprecierea noastră pentru aspectele mentale şi comportamentale poate fi ceva mai dificil de realizat, tocmai datorită înclinaţiei noastre către subiectivism. Pentru a ne asigura că îndeplinim cât mai bine aceste condiţii este util să reluăm completarea testului de câteva ori, la intervale de timp de peste o lună de zile, pentru a compara astfel opinia noastră cu privire la anumite aspecte constituţionale dintre cele enunţate, asupra cărora deocamdată nu ne putem pronunţa într-un mod îndeajuns de obiectiv.

Pentru aspectele despre care noi nu suntem foarte siguri, putem cere ajutorul unui prieten sincer şi onest, care ne cunoaşte suficient de bine şi care poate fi mult mai obiectiv în aprecierile sale la adresa noastră. Fiecare enunţ din acest test constituţional ayurvedic trebuie să fie atent citit, iar afirmaţiile conţinute trebuie să fie luate în considerare la nivel global, cu scopul de a aprecia cât mai obiectiv, în cele din urmă, gradul de aplicare a conţinutului acelei afirmaţii în cazul nostru. Este de asemenea foarte important să ne amintim că răspunsul nostru ar trebui să fie întotdeauna în conformitate cu modul nostru de a reacţiona aproape întotdeauna în viaţa noastră şi nu doar unul de moment sau, altfel spus, conjunctural.

 

Publicatii Ayurveda

publicatii diverse despre Ayurveda si terapiile alternative

INDEX AYURVEDIC SISTEMATIC SELECTIV

o prezentare inedita a proprietatilor terapeutice ale unor plante medicinale remarcabile

lucrare in 6 volume

„ ... o îmbinare creatoare între ştiinta tradiţională ayurvedică şi tradiţia populară românească ...”

„ ... o lucrare cu o conceptie originala, care dispune de o sistematizare extrem de utilă specialistilor din domeniul fitoterapiei ... ” 

© Powered by Anima Soft & Ayus Grup - Romania 2012 © Ayus Grup 2012