AYUS GRUP - ROMÂNIA

centru de perfectionare si pregatire de specialitate în Ayurveda

cursuri si seminarii de specialitate pentru aprofundarea cunoasterii diferitelor ramuri ale sistemului Ayurveda

Acasa Ayurveda Cursuri Articole Alimentatie Recomandari Anunturi Publicatii Contact


Convergenţa dintre epigenetică şi Ayurveda


Timp de aproape 50 ani ni s-a repetat ideea conform căreia sănătatea trupului noastru este urmarea unui program prestabilit în codul genetic, de unde a luat şi naştere conceptul de determinanţă genetică. A apărut astfel convingerea conform căreia viaţa omului este predeterminată genetic, ceea ce s-a dovedit însă recent a fi o ipoteză greşită.


În ultimii ani, microbiologii au început să recunoască faptul că mediul înconjurător şi fiziologia noastră internă, precum şi percepţia noastră asupra acestora, determină, într-un anume fel, activitatea genetică din fiecare celulă. Unele investigaţii ştiinţifice recente au ajuns la concluzia că evoluţia civilizaţiei umane are un caracter recurent şi că ea urmează o manifestare ciclică. De fiecare dată când are loc o reînnoire a conştienţei noastre, se transformă şi percepţiile noastre fundamentale despre viaţă şi evoluţie. Astfel, punând împreună elementele de bază din fizica cuantică, din biologia modernă şi din geometria fractalilor oamenii de ştiinţă au început să înţeleagă faptul că aproape toate crizele omenirii nu reprezintă expresiile unui sfârşit, ci ele sunt mai degrabă purtătoarele unui surprinzător nou început.


Recent, prin intermediul derulării unui program îndrăzneţ de cercetare - proiectul genomului uman - a fost zdruncinată una dintre convingerile centrale ale ştiinţei moderne şi anume conceptul de determinism genetic. Până recent, cei mai mulţi dintre oamenii de ştiinţă considerau că genele determină în mod unic caracterul vieţilor noastre. Totuşi, noua cercetare realizată revelează în mod surprinzător faptul că specificul vieţilor noastre este cel care în realitate controlează genele noastre. Mai precis, mai degrabă decât a fi un fel de victime ale eredităţii, noi suntem, de fapt, stăpânii genomului nostru.


Aşadar, prin intermediul percepţiilor, a atitudinilor, a emoţiilor şi gândurilor fiinţa umană dirijează în realitate biologia trupului său şi manifestările fiziologice de la nivelul acestuia. Aşadar, putem afirma că în realitate percepţiile dirijează comportamentul şi activitatea genelor şi, de asemenea, că gândurile şi intenţiile noastre manifestate cu intensitate devin biologie la nivelul trupului.


Biologia celulară evidenţiază faptul că trupul uman, care este de fapt o comunitate de aproape 50 de trilioane de celule, însumează carcateristicile fizice şi comportamentale ale celulelor sale, iar aceste caracteristici sunt derivate din peste 200000 de structuri proteine diferite programate în genele noastre. De aici a derivat, până nu demult, conceptul de determinism genetic, din care a rezultat convingerea cum că genele controlează şi determină caracterul vieţii noastre. Însă în prezent, majoritatea biologilor au început să devină conştienţi de faptul că această afirmaţie simplificată, ce continuă totuşi să fie oferită publicului larg prin mass-media, nu mai este deloc validă.


Unul dintre cei care au reuşit să evidenţieze lipsa de validitate a conceptului de determinism genetic este profesorul Bruce Lipton, expert în biologie celulară la Şcoala de Medicină a Universităţii Wisconsin, care a pus bazele cercetării şi studierii unei noi ştiinţe, numită epigenetică, prin care se explică legătura dintre gene şi mediul înconjurător. Cercetătorul a pornit în acest demers de la cunoştinţele de bază din fizica cuantică, prin care se explică interdependenţa dintre trup şi minte.


Profesorul Lipton a constatat apoi că atitudinea noastră de conştienţă manifestată plenar, cât mai mult timp posibil, precum şi capacitatea de a fi cât mai conştienţi de realitatea momentului prezent, sunt două dintre cele mai importante atitudini interioare constructive, care favorizează comunicarea dintre minte şi trup. Aceste două forme de manifestare interdependentă din fiinţa umană generează în trup un impact rezonator molecular specific, acţionând întocmai unui proces de imprimare a informaţiei pe un suport material fizic, prin intermediul declanşării unor fenomene de rezonanţă specifice, ce sunt conforme cu particularităţile atitudinii de conştienţă manifestată. Acest aspect reprezintă cheia principală a modului prin care gândurile, atitudinile, sentimentele, emoţiile şi convingerile noastre creează condiţiile specifice de existenţă ulterioare pentru trup în lumea exterioară. Mai precis, putem afirma că trupul este în realitate efectul modelării conştiente.


Privind acum din punct de vedere practic, pornind de la anumite date tradiţionale ce ne sunt oferite de ştiinţa milenară a Ayurvedei, reiese faptul că intensitatea amprentării informaţionale asupra trupului creşte în mod proporţional cu gradul de conştienţă care este manifestat în momentul prezent. Aşadar, atunci când fiinţa umană nu trăieşte în mod conştient clipa prezentă, subconştientul ei începe să ruleaze anumite scenarii care conţin un ansamblu alcătuit din diferite înregistrări mai vechi (samskara) şi astfel sunt reluate secvenţe informaţionale deja existente. Astfel se explică aşa-numitul determinism genetic, care nu este altceva decât expresia unei inerţii a conştiinţei individuale (tamas).


Reformulând, putem constata că de fiecare dată când atitudinea de conştienţă manifestată în raport cu momentul prezent lipseşte intră în vigoare ceea ce ştiinţa modernă numea, până nu demult, determinism genetic. Însă, atunci când fiinţa umană devine conştientă de realitatea momentului prezent ea poate ieşi de sub incidenţa determinismului genetic, de altfel inerţial, generând un anume impact rezonator molecular la nivelul trupului. Această descoperire remarcabilă revalorizează anumite cunoştinţe fundamentale pe care ştiinţa tradiţională a vieţii – Ayurveda le-a oferit oamenilor încă de acum 5000 de ani.


 


© Powered by Anima Soft & Ayus Grup - Romania 2012 © Ayus Grup 2012