AYUS GRUP - ROMÂNIA

centru de perfectionare si pregatire de specialitate în Ayurveda

cursuri si seminarii de specialitate pentru aprofundarea cunoasterii diferitelor ramuri ale sistemului Ayurveda

Acasa Ayurveda Cursuri Articole Alimentatie Recomandari Anunturi Publicatii Contact

VASTITATEA CUNOAŞTERII AYURVEDICE ORIGINARE


În conformitate cu afirmaţiile cuprinse în lucrarea secretă de AYURVEDA "SUSHRUTA-SAMHITA", BRAHMA, aspectul lui Dumnezeu de Creator al Universului, a oferit pentru folosul fiinţelor create cunoaşterea AYURVEDA-ei sub forma unei scrieri inspirate care a fost numită "BRAHMA-SAMHITA". Această sinteză de înţelepciune divină cuprindea iniţial un număr de 100.000 de versuri (SUTRA-e), fiecare dintre acestea conţinând aspecte fundamentale referitoare la tainele Vieţii şi ale Universului, precum şi la modul în care fiinţele create îşi pot menţine starea de echilibru, sănătate şi armonie.


Observând însă că era foarte dificil pentru fiinţele muritoare să poată studia complet, sistematic, pentru a putea asimila în mod corespunzător, cunoaşterea extrem de vastă (din punct de vedere uman) care era inclusă în acest tratat cuprinzător, BRAHMA a decis să împartă cunoaşterea secretă originară a AYURVEDA-ei aşa cum era ea cuprinsă în acest compendiu (“BRAHMA SAMHITA”) în opt părţi majore. În acest mod au luat naştere cele 8 ramuri aşa-zis clasice ale AYURVEDA-ei şi anume:


1. KAYA-CHIKITSA – ce include mai ales elemente referitoare la cauzele (fizice şi subtile), modul de apariţie şi manifestare precum şi modul în care pot fi vindecate bolile interne ale fiinţei umane.


2. SHALYA-CHIKITSA – ce include mai ales modalităţi de tratare a anumitor boli ale trupului (care nu pot fi tratate prin metodele din KAYA-CHIKTSA) cu ajutorul unor mijloace şi instrumente, care, unele dintre ele, se asemănă într-un anumit fel celor folosite în chirurgia de astăzi.


3. SHALAKHYA-CHIKITSA – ce include elemente secrete de cunoaştere şi tratare a bolilor aparţinând zonei superioare a corpului fizic al fiinţei umane, cu precădere zona capului şi a gâtului


4. BHUTA-VIDYA – ce include elemente referitoare la tratarea afecţiunilor generate de factori invizibili în mod obişnuit, cu ochii fizici, pentru fiinţa umană. Aici erau descrise cauzele, modul de apariţie şi manifestare, precum şi modul de vindecare a bolilor fiinţei umane provocate de demoni (entităţi malefice aflate în plan subtil, care pot afecta fiinţele umane impure, care rezonează cu ele prin stările şi gândurile rele pe care aceste fiinţe umane le nutresc), de paraziţi macro- şi microscopici, care erau cunoscuţi cu mult înainte ca ştiinţa modernă să îi “descopere” cu ajutorul miscroscopului sau a altor mijloace moderne (aceasta ar corespunde cu ceea ce astăzi numim parazitologie şi  bacteriologie),  dar şi de diversele tulburări psihice şi mentale (ceea ce corespunde oarecum la ceea ce actualmente este numit psihiatrie).


5. KUMARA-BHRITYA – ce include ştiinţa cultivării energiei fundamentale a vieţii în cazul fiinţelor nou născute şi elemente favorizante ale naşterii, ce poate fi echivalată întrucâtva cu ceea ce în prezent numim pediatrie, fiind însă o ştiinţă mult mai vastă decât ramura modernă restrictivă a medicinei de astăzi. KUMARA-BHRITYA includea, pe lângă elementele referitoare la naşterea fizică, şi multe elemente ezoterice referitoare la viaţă şi moarte, la karma fiinţei umane precum şi elemente fundamentale de astrologie iniţiatică. Cunoaşterea ei completă include de asemenea şi o stăpânire de natură paranormală a energiei timpului  (incluzând aici şi vârstele fiinţei umane) precum şi a fenomenelor naşterii şi morţii.


6. AGADA-TANTRA – ce includea cunoaşterea secretă a substanţelor cu virtuţi tămăduitoare, atât din lumea plantelor cât şi din lumea mineralelor, precum şi stăpânirea proprietăţilor lor transformatoare puternice, ramură ce include elemente de toxicologie şi cuprindea de asemenea alchimia exterioară şi interioară.


7. RASAYANA – ce includea o vastă ştiinţă a metodelor de realizare a reîntineririi şi a longevităţii fiinţei umane, în scopul de a evolua spiritual cât mai mult în respectiva încarnare (viaţă). Ea cuprindea o vastă ştiinţă a substanţelor cu proprietăţi revigorante şi regenerante precum şi tehnici secrete complexe (ce implică atât unele elemente fizice exterioare precum şi anumite procedee spirituale) de reîntinerire şi prelungire a vieţii


8. VAJIKARANA – ce includea cunoaşterea substanţelor naturale cu valenţe afrodiziace, ce au rol de restauratoare ale virilităţi, senzualităţii şi vitalităţii, în scopul atingerii stării de fericire şi beatitudine (ANANDA)  prin iubire şi erotism sublimat în stări de conştiinţă elevată.


Acestea sunt cele opt ramuri fundamentale ale AYURVEDA-ei. În sanscrită ele sunt numite ASTHANGA sau altfel spus "optimile cunoaşterii complete a AYURVEDA-ei". Ceea ce le diferenţiază la modul fundamental de orice ştiinţă modernă este faptul că o cunoaştere veritabilă a lor implică nu numai cunoaşterea teoretică, ci şi realizarea de către cel iniţiat, în propria sa fiinţă, a dezideratelor lor.


Cele opt ramuri desemnează opt direcţii fundamentale de cunoaştere, direcţii ce reprezintă raze ale unei cunoaşteri complete asupra tainelor Vieţii. Simbolismul celor 8 raze este de asemenea o ilustrare a capacităţii fiinţei umane de a-şi trezi sufletul prin asimilarea  acestor ramuri fundamentale ale cunoaşterii iniţiatice din AYURVEDA.