AYUS GRUP - ROMÂNIA

centru de perfectionare si pregatire de specialitate în Ayurveda

cursuri si seminarii de specialitate pentru aprofundarea cunoasterii diferitelor ramuri ale sistemului Ayurveda

Acasa Ayurveda Cursuri Articole Alimentatie Recomandari Anunturi Publicatii Contact

GHID DE UTILIZARE A LUCRARII 


PARTEA 1: Lista plantelor medicinale


Lista plantelor medicinale selectate pentru acest volum este prezentatã la început, indicându-se la fiecare plantã în parte, în ordine, denumirea uzualã cea mai importantã a plantei, partea aleasã pentru a fi folositã în scop terapeutic, denumirea botanicã a plantei, familia botanicã din care face parte si alte douã denumiri secundare, dintre cele frecvent utilizate pentru recunoasterea acelei plante, atât în traditia autohtonã, cât si în Ayurveda.


Lista plantelor medicinale selectate pentru acest al cincelea volum include cu precãdere plante medicinale care sunt comune atât traditiei ayurvedice, cât si traditiei vindecãtoare românesti.


Pentru a pãstra caracterul unitar al expunerii realizate în volumele anterioare, am indexat plantele din acest volum tot dupã denumirile lor ayurvedice reprezentative, indicând totodatã si denumirea româneascã uzualã sub care ele sunt cunoscute si utilizate în România.


 


PARTEA 2: Sistemele corporale ayurvedice (SROTA)


În partea a doua a lucrãrii se oferã o prezentare sumarã a particularitãtilor de bazã ale sistemelor corporale ayurvedice (SROTA), ce include denumirea sanscritã a sistemului corporal ayurvedic respectiv, explicitarea sumarã a termenului sanscrit în limba românã, indicarea asa-numitei „origini a sistemului corporal ayurvedic”, care reprezintã de fapt zona-focar principalã a activitãtii sistemului corporal ayurvedic respectiv, enumerarea celor mai importante pãrti corporale care fac parte sau care sunt deservite de sistemul corporal ayurvedic respectiv (SROTA) si de asemenea principalele functii corporale pe care sistemul corporal ayurvedic respectiv le îndeplineste.


Aceste informatii sumare sunt prezentate cu scopul de a familiariza si cititorul care nu dispune deocamdatã de cunostintele ayurvedice de specialitate referitoare la sistemele corporale ayurvedice (SROTA).


Pentru a avea o perspectivã sistematicã asupra subiectului, sunt enumerate în continuare, la fiecare sistem corporal ayurvedic (SROTA) în parte, actiunile si indicatiile terapeutice care se regãsesc în descrierile detaliate ale plantelor selectate pentru acest al cincela volum, ce vor fi apoi prezentate separat în cea de-a treia parte a lucrãrii.


 

PARTEA 3: Proprietãtile terapeutice ale plantelor medicinale selectate


A treia parte a lucrãrii contine câte o prezentare a actiunilor si indicatiilor terapeutice reprezentative ale celor 30 de plante medicinale selectate pentru acest volum. În cazul fiecãrei plante medicinale, prezentarea este structuratã în functie de sistemul corporal ayurvedic (SROTA) la nivelul cãruia planta prezintã actiuni sau indicatii terapeutice de un anume fel.


Ordinea sistemelor corporale ayurvedice (SROTA) este ordinea traditionalã ayurvedicã, asa cum a fost ea mentionatã în partea a doua a lucrãrii.


În dreptul fiecãrei proprietãti terapeutice, fie ea actiune terapeuticã sau indicatie terapeuticã, în dreapta, este precizat sub forma a una, douã sau trei stelute, gradul relativ de eficientã terapeuticã al acelei proprietãti, constatat de cãtre noi în urma studierii sistematice si folosirii practice a plantei medicinale respective.


Pe scurt, trei stelute înseamnã actiune terapeuticã foarte eficientã, douã stelute înseamnã actiune terapeuticã de intensitate medie si o stelutã înseamnã actiune terapeuticã semnificativã.


  


PARTEA 4: Gruparea proprietãtilor terapeutice în functie de eficientã


În cadrul acestei pãrti a lucrãrii am inclus o grupare a actiunilor si indicatiilor terapeutice reprezentative ale celor 30 de plante selectate în functie de gradul lor de eficientã terapeuticã.


Din punct de vedere practic, acest tip de grupare poate fi de mare folos atunci când se urmãreste identificarea directiei principale în care o anumitã plantã vindecãtoare poate avea un grad cât mai mare de eficientã terapeuticã, fie cã este folositã separat, fie cã este integratã într-o anumitã combinatie de plante medicinale.


În dreptul fiecãrei proprietãti terapeutice enumerate este indicat totodatã si sistemul corporal ayurvedic corespondent (SROTA), pentru o eventualã cautare amãnuntitã ulterioarã, ce poate fi realizatã parcurgând informatiile cuprinse în partea a 3-a sau în partea a 5-a a lucrãrii.PARTEA 5: Index ayurvedic sistematic selectiv


Partea a cincea a acestei lucrãri o reprezintã indexul ayurvedic sistematic selectiv propriu-zis.


Informatiile cuprinse în acest index sunt sistematizate în functie de cele 13 sisteme corporale ayurvedice (SROTA), plus cea de-a 14-a grupã de efecte generale, corespunzãtoare sistemului ayurvedic care integreazã în mod armonios feluritele functii vitale ale structurii individuale (BALA-VIRYA-SROTA), permitând astfel practicianului ayurvedic cunoscãtor identificarea rapidã si precisã a plantelor medicinale care pot fi de folos în cazul unei anumite tulburãri, afectiuni sau boli, situatie care a fost identificatã în prealabil prin metodele de diagnosticare ayurvedicã.


Acest tip de index ayurvedic sistematic permite selectarea optimã si rapidã a celor mai potrivite plante medicinale, dintre cele cuprinse în acest volum, care prezintã proprietãti vindecãtoare de un anumit tip.


Gruparea plantelor în functie de actiunile si indicatiile terapeutice specifice fiecãrui sistem corporal ayurvedic (SROTA) ne permite atât alegerea celei mai potrivite plante vindecãtoare, care sã fie cât mai reprezentativã pentru proprietatea terapeuticã ce este cãutatã, cât si realizarea unor combinatii eficiente de plante vindecãtoare, în care intensitatea proprietãtii terapeutice selectate sã fie multiplicatã, proportional cu gradele relative de eficientã, ce sunt indicate pentru fiecare caz în parte.


Totodatã, acest tip de index ayurvedic sistematic permite alegerea mult mai rapidã si eficientã a plantelor medicinale ce sunt utile în tratarea unor situatii mai complexe de boalã, cum sunt feluritele sindroame sau boli cu complicatii.


 


PARTEA 6: Index alfabetic de actiuni si indicatii terapeutice


În cea de-a sasea parte a lucrãrii am inclus un index clasic, alfabetic, grupat pe actiuni si pe indicatii terapeutice, cu scopul de a face mult mai facilã trimiterea la grupajul specific ayurvedic ce a fost realizat în partea anterioarã a lucrãrii (partea a 5-a), în functie de sistemele corporale ayurvedice (SROTA). Trimiterea se face la sistemul corporal ayurvedic (SROTA) cãruia îi corespunde proprietatea terapeuticã cãutatã.


This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor